Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej...

Dolne źródła

Obok wspołczynnika COP ważnym wyznacznikiem efektywności pracy pompy ciepła jest różnica temperatur pomiędzy źródłem górnym a dolnym. Im jest ona mniejsza tym lepiej dla całego obiegu, gdyż proces będzie mniej energochłonny. Najlepszymi dolnymi źródłami ze względu na temperaturę są źródła sztuczne takie jak ścieki, wody technologiczne, wody powrotne w systemach ciepłowniczych itd. Jednakże w budownictwie jednorodzinnym nie mamy raczej z nimi do czynienia, więc pozostaje korzystać ze źródeł naturalnych, jakimi są grunt, wody powierzchniowe i wody głębinowe. Możliwe także jest wykorzystanie abiornika akumulacyjnego wspomaganego obsorberem dachowym.

Kolektor poziomy

Kolektor poziomy to kilkadziesiąt metrów rury umieszczonej w wykopie o głębokości ok. 1,5m, czyli poniżej strefy zamarzania, lecz nie głębiej niz 2 metry. Rury te są wypełnione roztworem glikolu, w celu zapobiegnięcia zamarzaniu. W parowniku pompy ciepła, glikol oddaje swoje ciepło zmniejszając swoją temperaturę o około 4K. Płynący w rurach glikol ma temperaturę około 0°C, jednakże po słonecznym lecie może osiągać temperatury nawet rzędu 10°C, a w przypadku mroźnej zimy jego temperatura może spaść poniżej zera.

Kolektor pionowy (odwiert głębinowy)

Kolektor pionowy jest to rura (kilka rur) umieszczona w odwiercie pionowym. W takim odwiercie (o głębokości 30 -150 metrów) umieszcza się sondę pionową, czyli rure zgięte w kształcie litery U, w których płynie glikol. Z jednego metra takiego odwiertu można uzyskać nawet 70W energii cieplnej. Zaletą kolektorów pionowych w stosunku do poziomych niewątpliwie jest fakt, iż zajmują one znacznie mniej miejsca na powiedzchni działki.

Studnie i inne źródła gruntowe

Dzięki temu, że wody gruntowe mają temperaturę na poziomie 10°C przez cały rok, możliwe jest uzyskanie przez pompę wspołczynnika COP na poziomie 5 – 6. Takie dolne źródło składa się z dwóch studni głębinowych, jednej poborowej i drugiej zrzutowej. Za pomocą pompy woda ze studni poborowej pompowana jest do pośredniego wymiennika ciepła, i po oddaniu części energii pompie ciepła przepompowywana jest przez studnię zrzutową do tej samej warstwy wodonośnej. Aby rozważać taka instalację trzeba najpierw rozpatrzyć wydajność studni poborowej, chłonność studni zrzutowej, jak i skład fizykochemiczny wody.

Zbiorniki akumulacyjne wspomagane absorberem dachowym

Możliwe jest także wykorzystanie zbiornika akumulacyjnego jako dolnego źródła ciepła. System taki działa w oparciu o jeden lub kilka zbiorników wypełnionych wodą i zakopanych w ziemi. Każdy zbiornik wyposażony jest w dwa wymienniki ciepła (jeden do poboru ciepła z wody, drugi, połączony z powietrznym kolektorem słonecznym, do regeneracji źródła). W czasie pracy pompy ciepła, pobierając energię ze zbiornika obniżamy temperaturę wody, pobierając jej ciepło, które następnie przy pomocy pompy ciepła będzie wykorzystane do ogrzewania. Na podobnej zasadzie działa innowacyjny system SolarEis, wprowadzany na polski rynek przez naszą firmę.


Supported by Best Eye Studio  webdesign: Agencja Reklamowa PHOTO GRAPHICS  code: @home Informatyka - strony internetowe Opole    
Polub Nas
Odwiedź Nas