Budynki domów jednorodzinnych

Vitocal 300-g

Cechy produktu
 • Moce grzewcze jednostopniowej pompy ciepła solanka /woda: od 21,2 do 42,8 kW (jednostopniowa), lub 42,4 do 85,6 kW (dwustopniowa) oraz maksymalnie 428 kW w układzie kaskadowym
 • Moce grzewcze jednostopniowej pompy ciepła woda /woda: 28,1 do 58,9 kW
 • Temperatura zasilania: do 60°C
Dlaczego Vitocal 300-g
 • Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej wartości współczynnika efektywności COP (COP = Coefficient of Performance) do 4,8 (B0/W35), wg EN 14511
 • Możliwość monowalentnetnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu c.w.u.
 • Niskie koszty eksploatacji przy zachowaniu najwyższej wydajności w każdym punkcie pracy dzięki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) z elektronicznym zaworem rozprężnym (EEV)
 • Niezwykle cicha praca dzięki zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji urządzenia
 • Regulator Vitotronic 200 z wyświetlaczem graficznym zapewniający eksploatację sterowaną pogodowo i chłodzenie „natural cooling” lub „active cooling”
 • Możliwość sterowania urządzeniami wentylacyjnymi Viessmann
 • Możliwość zasilania prądem własnej produkcji, np. z instalacji fotowoltaicznej
 • Możliwość połączenia z Internetem poprzez bezpłatną aplikację ViCare App oraz moduł Vitoconnect (zakres dostawy)

Budynki Użytku publicznego

Vitocal 350-g

Cechy produktu
 • Pompa ciepła solanka/woda, dwustopniowa, moc grzewcza: od 27 do 197 kW
Dlaczego Vitocal 350-g
 • Wysokie temperatury wody na zasilaniu sięgające 73°C
 • Bezszmerowa i bezdrganiowa konstrukcja urządzenia
 • Klasyczna funkcja chłodzenia/ogrzewania dzięki zasobnikowi buforowemu
 • Prosta obsługa i niezawodna technologia
Higieniczny podgrzew wody użytkowej

Pompa Vitocal 350­G Pro osiąga wysoką temperaturę wody na zasilaniu, sięgającą 73°C, i spełnia tym samym wymogi przepisów w zakresie higieny podgrzewu wody użytkowej. Specjalna funkcja utrzymywania temperatury gwarantuje stałe utrzymanie wysokich temperatur wody na zasilaniu za układem ładowania, nawet podczas ładowania.

Zdalny nadzór i komunikacja

Regulator dysponuje wieloma możliwościami komunikacji, zarówno za pośrednictwem prostego analogowego modemu, jak i systemu obsługiwanego przez LAN. Sprawdzają się także technologie magistrali MOD i Bacnet. W ten sposób instalacja jest dostępna przez Internet, np. na potrzeby zdalnej konserwacji, i można ją szybko zintegrować z istniejącymi systemami sterowania budynkiem.

Efektywne chłodzenie

W trybie aktywnego chłodzenia regulator decyduje o tym, czy ciepło odpadowe może zostać wykorzystane do podgrzewu wody użytkowej i/lub ogrzania zasobnika buforowego wody grzewczej. Dopiero w następnej kolejności ciepło odpadowe jest wykorzystywane do regeneracji sondy gruntowej lub odprowadzane do atmosfery poprzez chłodnicę powietrzną.