Ogrzewanie …lodem? To możliwe

Ogrzewanie lodem jest alternatywą dla konwencjonalnych sposobów pobierania ciepła z gruntu. Nie potrzebuje dużej powierzchni działki, jak w przypadku kolektorów poziomych. Nie potrzebne są również kosztowne odwierty, specjalistyczny sprzęt i projekt prac geologicznych, jak ma to miejsce przy sondach pionowych. Jest to szczególnie polecane rozwiązanie w dużych obiektach (o zapotrzebowaniu na ciepło do kilkuset kilowat), w których pompa ciepła oprócz ogrzewania ma zapewnić również chłodzenie pomieszczeń w lecie. Szczególnie dedykowane jest do obiektów,
w których zapotrzebowanie na chłód jest duże, a tradycyjne systemy chłodzenia mogą generować wysokie koszty eksploatacyjne – czasem nawet większe niż koszty ogrzewania budynku.